PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Bine ati venit!

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ceahlău” reprezintă un parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.
 
Mai exact, Asociaţia doreşte să acceseze  fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea vieţii rurale prin aprobarea şi implementarea unor proiecte în această zonă.
Se poate spune că Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Ceahlău” reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a acestei microregiuni, o şansă reală şi accesibilă tuturor cetăţenilor din această comunitate locală.
 
Grupul de Acţiune Locală are sarcina de a implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a  le administra. Aceste Grupuri de Actiune Locala pot stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că ele:
  •  adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, din sectorul privat, din sectorul civic şi voluntar;
  • asociază actorii locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza sinergii, coproprietăţii şi masa critică necesară pentru îmbunatăţirea competitivităţii economice a zonei;
  • consolidează dialogul şi cooperarea între diferiţi actori locali, care, deseori, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea potenţialelor conflicte şi prin facilitarea unor soluţii negociate prin consultaţii şi discuţii;
  • facilitează, prin interacţiunea diferiţilor parteneri, procesele de adaptare şi de schimbare din sectoarele cu potenţial economic din zonă.
 

Noutati

Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” , cu sediul în comuna Hangu județul Neamț, telefon 0754643936, e-mail galceahlau@gmail.com  colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea (...)

Mai mult >

GAL Ceahlău lansează în 11.06.2018 apelurile de selecție pentru măsurile M2/6B, M10/6B, M6/6C,M4/6B

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță lansarea Apelurilor de selecție începand cu data de 11 IUNIE 2018, pentru măsurile:   Apel nr. 2 M2/6B   „Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul (...)

Mai mult >

Raport de selectie suplimentar M1 6A

 RAPORT DE SELECTIE SUPLIMENTAR M1 6A (31.05.2018).pdf

Mai mult >

Lista Grupurilor de Acțiune Locală din România

 Lista Grupurilor de Acțiune Locală din România LISTA GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA 2014-2020.pdf

Mai mult >

Premiul II în cadrul secțiunii Gala Fondurilor Structurale 2017 -Succesul e Molipsitor -

 Gala Fondurilor Structurale 2017 -Succesul e Molipsitor - Activitatea noastră prezentată intr-o idee de proiect a fost apreciată și răsplătită, de către persoane cu expertiză națională și internațională în evaluarea proiectelor, cu premiul II în cadrul secțiunii ”Finanțatori mici cu impact la scara mare”. „La (...)

Mai mult >