PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apeluri de selectie

Apel 2 M4/6B

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău”  anunță pe data de 21 ianuarie 2019, prelungirea Apelului de selecție nr. 2 pentru Măsura M4/6B  Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea Ceahlău prin educaţie până la data de 22 martie 2019  Apel M4 6B Apel scurt prelungire  avizat.pdf  Apel M4 6B Apel lung prelungire avizat.pdf    Asociația (...)

Mai mult >

Apel 2 M10/6B

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 11.06.2018 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M10/6B -  „Îmbunătăţirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice din microregiunea Ceahlău” Varianta (...)

Mai mult >

Apel 2 M2/6B

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 11.06.2018 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M2/6B „Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău” Varianta detaliată apel de selecție (...)

Mai mult >

Apel 1 M6/6C

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 11.06.2018 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M6/6C „Investiții în infrastructura de bandă largă în Microregiunea Ceahlău"  Varianta detaliată apel de selecție nr. 1 M6/6C.pdf data postării 25.05.2018 Varianta simplificată apel de (...)

Mai mult >

Apel 1 M4 6B

Măsura 4/6B  Promovarea incluziunii comunității rrome din Microregiunea Ceahlău Ghid M4 6B Varianta finala versiunea 1- 21.05.2018.pdf Anexa 1 Cerere de finantare M4 6B.xls Anexa 2.1 Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice HG 907.doc Anexa 2.2 Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice HG 28.doc Anexa 3 Recomandari Analiza Cost Beneficiu.pdf Anexa 4 Contract (...)

Mai mult >

Apel 7 M7/1A

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 06.11.2017 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M7/1A  Acțiuni de formare, informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării și modernizării sectorului agricol din  Microregiunea Ceahlău Varianta detaliata apel de selectie (...)

Mai mult >

Apel 6 M5/6B

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 06.11.2017 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Varianta (...)

Mai mult >

Apel 5 M1/6A

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 06.11.2017 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M 1/6A  Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă în Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău Varianta detaliata apel de selectie M1.pdf Varianta (...)

Mai mult >

Apel 1 M2/6B

Măsura M2/6B Îmbunătățirea infrastructurii la scara mică si a serviciilor de bază in comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău Varianta detaliata apel de selectie M2.pdf Varianta simplificata apel de selectie comun .pdf Prelungire apeluri Varianta detaliata prelungire apel de selectie M2.pdf   Ghid M2/6B VARIANTA 01.pdf Ghid M2 6B 25.04.2018.pdf Cererea (...)

Mai mult >