PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Arhiva apeluri

Apel 4 M10/6B

M 10/2A Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice din  Microregiunea Ceahlău Varianta detaliata apel de selectie M10.pdf Prelungire apeluri Varianta detaliata prelungire apel de selectie M10.pdf  Varianta simplificata apel de selectie comun .pdf   Ghid (...)

Mai mult >

Apel 5 M1/6A

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 06.11.2017 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M 1/6A  Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă în Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău Varianta detaliata apel de selectie M1.pdf Varianta (...)

Mai mult >

Apel 6 M5/6B

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 06.11.2017 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Varianta (...)

Mai mult >

Apel 7 M7/1A

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 06.11.2017 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M7/1A  Acțiuni de formare, informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării și modernizării sectorului agricol din  Microregiunea Ceahlău Varianta detaliata apel de selectie (...)

Mai mult >

19 la 22 din 22
Prima pagina<123>Ultima pagina