PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Conferinta Regionala G.A.L. Ceahlau

 CONFERINTA REGIONALA "Asociatia Grupul de Actiune Locala CEAHLAU - factor cheie in dezvoltarea microregiunii CEAHLAU in contextul Axei IV LEADER"

 

 

Conferinta constituie o oportunitate de a analiza stadiul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, succesele si impedimentele intalnite pe parcursul acestei implementari, cat si noile posibilitati de dezvoltare in contextul noului Plan de Dezvoltare Rurala.

 

Avem convingerea ca acest eveniment a generat interesul persoanelor vizate, participantii avand prilejul de a beneficia de informatii inportante si de a participa deschis cu idei si pareri in dezvoltarea si promovarea acestui proiect.