PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel 1 M9/2A

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță în data de 28 iunie 2019 prelungirea Măsurii M9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău până pe data de 30 august 2019.   

Varianta simplificata prelungire 2 apel M9 2A.pdf

Varianta detaliata prelungire 2 apel M9 2A.pdf

 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță în data de 3 mai 2019 prelungirea Măsurii M9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău până pe data 28 iunie 2019.

Varianta simplificata prelungire apel M9/2A.pdf  documente publicate în data de 02.05.2019

Varianta detaliata prelungire apel M9/2A.pdf

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 22.02.2019 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura: 

Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău

Varianta simplificata M 9 2A Avizat.pdf

Varianta detaliata M9 2A Avizat.pdf