PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel 2 M4/6B

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău”  anunță pe data de 21 ianuarie 2019, prelungirea Apelului de selecție nr. 2 pentru Măsura M4/6B  Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea Ceahlău prin educaţie până la data de 22 martie 2019 

Apel M4 6B Apel scurt prelungire  avizat.pdf

 Apel M4 6B Apel lung prelungire avizat.pdf

 

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 25.10.2018 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   Măsura 4/6B  Promovarea incluziunii comunității rrome din Microregiunea Ceahlău

Apel 2 M4 6B Varianta simplificata apel de selectie M4.pdf data postării 15.10.2018

Apel 2 M4 6B Varianta detaliata apel de selecție M4.pdf data postării 15.10.2018