PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel 2 M9/2A

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelului de selectie pana pe 16 decembrie 2019  pentru măsura:  M9/2A Cresterea productivitatii agricole si a valorii adaugate a produselor

Varianta simplificata prelungie M9 2A.pdf  publicat in data de 29.10.2019

Varianta detaliata prelungie M9 2A.pdf       publicat in data de 29.10.2019

 

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 23 Septembrie 2019 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura: 

Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor 

Varianta simplificata apel 2 M9 2A.pdf

Varianta detaliata apel 2 M9 2A.pdf