Avand in vedere Nota nr. 221983/16.03.2020, emisa de DGDR - AMPNDR  ca urmare a pandemiei COVID-19, incepand cu data de 16.03.2020 la nivelul GAL-ului se amana temporar sesiunea de lansare a tuturor apelurilor pentru perioada imediat urmatoare din cadrul sub-masurii 19.2.

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel 3 M10/6B

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea la data de 25.02.2019 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura M10/6B:

Varianta simplificata prelungire apel de selectie M10.pdf 

Varianta detaliata prelungire apel M10.pdf

 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 21.12.2018 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:  

M 10/6B  Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerebile in infrastructurile publice din Microregiunea Ceahlău

Apel 2 M10 Varianta simplificata apel de selectie M10.pdf data postării 11.12.2018

Apel 2 M10 Varianta detaliata apel de selectie M10.pdf data postării 11.12.2018