PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Anunt lansare apel de selectie nr. 14

Grupul de Acțiune Locală  „Ceahlău” din comuna Hangu, județul Neamț anunță astăzi 30.07.2014, in conformitate cu strategia modificată, aprobată prin adresa MADR-DGDR nr. 92.609 din 09.07.2014, deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor nr.3/2014, pentru următoarea măsura din Planul de Dezvoltare Locală:
 
 
 
 
  • Măsura 3 din Planul de Dezvoltare Locală
 
Dezvoltarea serviciilor publice din Microregiunea Ceahlău
 
3.3 g) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de  deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului, careia i se aloca suma de 301.350 euro.
Fonduri disponibilie alocate:  301.350 euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 euro;
Suma maximă totală eligibila  a unui proiect: 400.000 euro;
Beneficiari eligibli: Comunele; Autoritățile locale sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare; ONG-uri; Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației in vigoare; Persoane fizice și juridice care dețin în proprietatea sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local și care aplică penrtu protejara patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural;Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.
Localizare proiecte: Microregiunea Ceahlău.
Data lansării apelului de selecție: 30 IULIE 2014;
Data limită de depunere a proiectelor: 29 AUGUST  2014, orele 12.00;
Locul depunerii proiectelor: sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, în intervalul orar  9.00-14.00;
 
 
Informații suplimentare  privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse  în Ghidul Solicitantului vers.05/2013 aferent măsuri 322 din cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro și www.gal-ceahlau.ro, respectiv pe suport electronic (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Ceahlău;
Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, între orele  8.00-16.00;
Telefon/fax: 0754 643 936 / 0333 819 473
E-mail: galceahlau@gal-ceahlau.ro; galceahlau@gmail.com