PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Prelungire apel de selectie nr. 11

Grupul de Acțiune Locală  „Ceahlău” din comuna Hangu, județul Neamț, anunță prelungirea apelului de selecție nr.11 astăzi, 17.01.2014, pentru următoarele măsuri din Planul de Dezvoltare Locală:
 
Măsura 1 din Planul de Dezvoltare Locală
Dezvoltarea sectorului turistic din Microregiunea Ceahlău
1.1 Investiții în infrastructura de primire turistică
 
Măsura 2 din Planul de Dezvoltare Locală
Îmbunătățirea condițiilor de mediu din Microegiunea Ceahlău
2.3 Imbunătățirea și dezvoltarea infrastructuriilegate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii
 
Măsura 3 din Planul de Dezvoltare Locală
Dezvoltarea serviciilor publice din Microregiunea Ceahlău
3.1a) Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, inclusiv săli e sport, piste de biciclete)
3.2b) renovarea clădirilor publice (ex.primării) și amenajare de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri
 
Localizare proiecte: Microregiunea Ceahlău.
Data lansării apelului de selecție: 20 noiembrie 2013.
Data prelungirii apelului de selectie:17 ianuarie 2014
Data limită de depunere a proiectelor: 14 februarie  2014, orele 14.00.
Locul depunerii proiectelor: sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, în intervalul orar  9.00-14.00.
 

Click pt a vizualiza prelungirea apelului nr. 11 varianta simplificata. pdf

 

Click pt a vizualiza prelungirea apelului nr. 11 varianta completa. pdf