PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

GAL Ceahlău lansează în 11.06.2018 apelurile de selecție pentru măsurile M2/6B, M10/6B, M6/6C,M4/6B

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță lansarea Apelurilor de selecție începand cu data de 11 IUNIE 2018, pentru măsurile:

 

Apel nr. 2 M2/6B   „Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău”

 Apel nr. 2 M10/6B   „Îmbunătăţirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice din microregiunea Ceahlău”

Apel nr. 1 M6/6C   Investiții în infrastructura de bandă largă în Microregiunea Ceahlău”

 Apel nr. 1 M4/6B  Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea Ceahlău prin educaţie”

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați secțiunile:

Apeluri de selecție - Apeluri active  și

Strategie de Dezvoltare Locală - Măsuri 

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” din comuna Hangu, județul Neamț, în incinta Sediului Primăriei comunei Hangu, etajul 2, de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00.

Telefon: 0754 643 936

 

e-mail: galceahlau@gmail.com , galceahlau@gal-ceahlau.ro