PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Prelungire apeluri de selectie

    Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelurilor de selectie pana pe 30 octombrie 2020  pentru urmatoarele măsuri:

Măsura 4/6B Promovarea incluziunii comunitatii rrome din Microregiunea Ceahlau

Măsura 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului

Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău

Măsura 5/6B Dezvoltarea Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și modernizării acestora

 

Pentru detalii privitoare la aceste masuri accesati sectiunile:

1.Apeluri de selectie- Apeluri active si

2. Strategia de Dezvoltare Locala- Masuri.