PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 2

Mediul natural reprezintă unul dintre principalele simboluri ale microregiunii Ceahlău, dar şi una dintre principalele resurse de care depinde dezvoltarea economică a localităţilor componente. Microregiunea se caracterizează printr-un nivel ridicat de biodiversitate din punctul de vedere al numărului de specii şi al habitatelor existente, fiind necesară a evaluarea permanentă a impactului antropic asupra acestora. Din cauza defrişărilor ori a degradării pădurilor a fost înregistrată o creştere a numărului de  inundaţii. Din acest motiv se impune demararea unor lucrari de corectare a torentilor. 
 

Prin această măsură se doreşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din microregiunea Ceahlău prin desfăşurarea unor lucrări de corectare a torenţilor în localităţile componente. Lucrările de corectare a torenților asigură protecția acumulărilor de apă a localităților, a infrastructurii de transport, a altor obiective de interes economic și social și oferă suportul pentru refacerea echiibrului eco-hidrologic prin consolidarea malurilor și a versanților în bazinul hidrografic. 

 

Beneficiari :

 

MĂSURA 125 C din PNDR

-           Comune;

-           Administratorul fondului forestier de stat - Regia Nationala a Padurilor Romsilva.

 

 

Evaluarea numărului: 8 proiecte (numar estimativ de proiecte)

 

Investiţii eligibile: 

-          Lucrări de corectare a torenţilor.    

 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):

-           Construire baraje, diguri, canale, etc.

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):

-           Salarii;

-           Studii de fezabilitate/ Memorii justificative;

-           Studii hidrologice şi/sau hidro-geologice;

-           Proiectele tehnice;

-           Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi.

 

Coerenţa cu PNDR

Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

-         Măsura 125 -  Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.

 

 

Click pentru a accesa Ghidul Solicitantului pentru măsura 125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii"

Pentru a vizualiza documentele necesare accesati "Investitii PNDR"   "Masura 125"