PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 4

Una dintre carenţele cele mai importante ale economiei microregiunii Ceahlău este slaba diversificare, ceea ce înseamnă că forţa de muncă (în special tânără) întâmpină dificultăţi în găsirea unui loc de muncă conform orientărilor profesionale.

 

Această măsură presupune sprijinirea activităţilor non-agricole din microregiunea Ceahlău prin intermediul dezvoltării micro-întreprinderilor atât nou create cât şi existente. Pentru aceasta sunt vizate trei categorii de investiţii principale: investiţii în activităţile non-agricole, investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti şi investiţii pentru sectorul serviciilor pentru populaţie.

Beneficiari:

Publici: Nu sunt. 

Privaţi:

- Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare; 

- Persoanele fizice care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. 

 

 Investiţii eligibile:

-    Dezvoltarea activităţilor non-agricole;

- Dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti;

- Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie.

 

 Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):

- Construire, modernizare, extindere clădirilor în scop productiv;

- Dotare cu echipamente/utilaje;

 

 Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):

- Software, patente, licenţe;

- Salarii;

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative;

- Proiectele tehnice;

- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi.

 

 Coerenţa cu PNDR

Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

- Măsura 312Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

 

Numar proiecte: 2 (numar estimativ de proiecte)

 Click pentru a accesa Ghidul Solicitantului Masura 312 -"Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi"

 

 Pentru a vizualiaza documentele acestei masuri accesati sectiunea "Investitii PNDR"⇒"Masura 312"