PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 5

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole este necesară întrucât ea este una dintre principalele ocupări ale populaţiei din mediul rural. Agricultura se practică însă „fărâmiţat”, la nivel de subzistenţă, acest fapt fiind cauzat de retrocedările terenurilor ce au slăbit puterea economică a fermelor. 
 
Prin această măsură se urmăreşte susţinerea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor  prin construcţia/modernizarea construcţiilor agricole existente în microregiunea Ceahlău, dar şi prin achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente moderne pentru activităţile agricole. Totodată se urmăreşte adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. Pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a sectorului agricol, această măsură doreşte şi atragerea tinerilor spre activităţile agricole.
 
Măsura „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole din microregiunea Ceahlău” recunoaşte şi importanţa capitalului uman în dezvoltarea economică, motiv pentru care una din investiţiile eligibile pentru furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori. Fermele de semi-subzistenţă vor fi, de asemenea, sprijinite financiar în funcţie de dimensiunea economică a acestora.
 
Beneficiari:
Masura 112

-        Fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare);

-        Persoane fizice sau juridice care practica în principal activitați agricole si a caror exploatație agricolă are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE1,  este situata pe teritoriul  țarii, este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol  persoana fizica;

-        Persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgența a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:  individual si independent, ca persoana fizica autorizata;  ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale asociat si administrator unic al unei societați cu raspundere limitata – SRL, înființata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Masura 141

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE; este situată pe teritoriul ţării; este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol; comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; ca membri ai unei întreprinderi familiale. 

 
Investiţii eligibile:
- Atragerea tinerilor spre activităţile agricole 
- Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 
 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):
- Construire, modernizare, extindere clădirilor fermelor;
- Dotare cu maşini/echipamente/utilaje;
 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):
- Software, patente, licenţe;
- Salarii;
- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative;
- Proiectele tehnice;
- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi.
 
 
Coerenţa cu PNDR
Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
- Măsura 112Instalarea tinerilor fermieri;
- Măsura 141Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă;
 
 
Numar proiecte: 2 (numar estimativ de proiecte)
   

 

Pentru a vizualiaza documentele acestei masuri accesati sectiunea "Investitii PNDR""Masura 112"

 

Click pentru a accesa Ghidul Solicitantului Masura 141 -"Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă"

Pentru a vizualiaza documentele acestei masuri accesati sectiunea "Informatii utile""Ghidul Solicintului""Masura 141"