PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 7

Inovaţia joacă un rol foarte important în dezvoltarea economiei din mediul rural, putând implica fie transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte fie modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele persistente. Introducerea unor metode şi tehnologii inovative în economia locală din microregiunea Ceahlău este importantă întrucât ea are capacitatea de a genera noi răspunsuri la problemele întâmpinate de populaţie, mediul de afaceri, organizaţii non-guvernamentale ori chiar de autorităţile publice.
 
Contribuţiile în termeni de cunoştinţe specializate/ tehnice vor conduce la creşterea productivităţii muncii şi competitivităţii mediului de afaceri prin dezvoltarea practicii moderne. Impactul pozitiv este însă puternic dependent de componenta practică a activităţilor de instruire şi informare, dar şi posibilitatea achiziţionării tehnologiilor inovative. 
 
Această măsură urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii economiei microregiunii Ceahlău prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative şi prin sprijinirea financiară pentru achiziţionarea de tehnologii inovative (know how), patente şi licenţe. O altă componentă a acestei măsuri este sprijinirea pentru participarea la târguri, întruniri tematice, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea antreprenorilor privind noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, ori pentru acţiuni de schimb de experienţă.
 
Beneficiari :

 

MĂSURA 41 din PNDR

  • Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare2 (având mai puţin de 10 angajaţişi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei);
  • Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja căpână la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridica.
 
Investiţii eligibile :
- Programe de formare profesională.
 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):
- Materiale didactice şi consumabile.
 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):
- Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului;
- Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă);
- Cheltuieli de transport.
 
Coerenţa cu PNDR
Axa 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
Masura 312 - "Crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor"
Axa 4 LEADER
Masura 41 -  "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala"
 
Numar proiecte: 1 (numar estimativ de proiecte)
 
 

 

Pentru a vizualiaza documentele acestei masuri accesati sectiunea "Investitii PNDR""Axa LEADER""Masura 41"


Pentru a vizualiaza documentele acestei masuri accesati sectiunea "Investitii PNDR""Masura 312"