PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Sesiune de informare

 Sesiune de informare privind accesarea fondurilor europene nerambursabile prin GAL "Ceahlau" 

 

 

 

 

Sesiunea de informare privind accesarea fondurilor europene nerambursabile prin GAL "Ceahlau" s-a desfasurat in perioada 17.04.2013  -  17.05.2013 pe teritoriul celor 12 comune membre ale asociatiei.

Ordinea de zi a sesiunilor de promovare a fost urmatoarea:
Prezentarea echipei GAL Ceahlau;
Prezentarea generală a GAL-ului şi măsurilor incluse în Planul de Dezvoltare Locală;
Discuţii pe baza modificărilor ce urmează a fi realizate în strategia de dezvoltare locală şi confruntarea acestora cu nevoile locale ale potenţialilor beneficiari;
Discuţii pe baza ideilor de proiecte a potenţialilor beneficiari pe diferite măsuri şi stabilirea condiţiilor de realizare a proiectelor;
Discuţii pe baza criteriilor de clasificare a proiectelor;
Discuţii privind promovarea turismului din microregiunea Ceahlău la nivel naţional.
Prin aceasta actiune s-a avut in vedere promovarea strategiei de dezvoltare locala si in special a investitiilor destinate beneficiarilor privati respectiv masurile 313 Dezvoltarea activitatilor turistice, 312 Sprijinirea microintreprinderilor, 121 Modernizarea exploatatiilor agricole, 112 Instalarea tinerilor fermieri, 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenta.
Conform rapoartelor de activitate incheiate la aceasta campanie au participat un numar total de 129 persoane, dupa cum urmeaza:
Bicazu Ardelean - 14 persoane
Tasca - 23 persoane
Grinties - 6 persoane
Rasca  - 2 persoane
Farcasa - 32 persoane
Bicaz - Chei - 15 persoane
Poiana Teiului- 8 persoane
Ceahlau - 10 persoane
Pipirig - 9 persoane
Hangu - 10 persoane 
In urma discutiilor purtate, atat cu reprezentantii legali ai comunelor, cat si cu membrii comunitatii s-a propus ca pentru viitoarea strategie privind alocarea fondurilor nerambursabile a microregiunii sa fie inaintate si depuse la sediul GAL Ceahlau propuneri de investitii, care sa conduca la dezvoltarea infrastructurii, serviciilor rurale, dezvoltarea economica a zonelor rurale, precum şi conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural pliate pe specificul fiecarei comune.