PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel de selecție 3 M2/6B

 Grupul de Acțiune Locală  „Ceahlău” din comuna Hangu, județul Neamț anunță deschiderea apelului de selecție nr. 3 M2/6B  (sesiunea nr.3/2022) „ Îmbunătățirea infrastructurii la scara mică si a serviciilor de bază in comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău” , ce va fi lansat la data de 22 august 2022, în conformitate cu SDL GAL Ceahlău:

Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M2/6B sunt:

Ø UAT-uri  și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

 

Ø ONGuri.

Varianta simplificată APEL de selecție nr.3 / M2/6B

Varianta detaliată APEL de selecție nr.3 / M2/6B

Documente postate în data de 10.08.2022