Avand in vedere Nota nr. 221983/16.03.2020, emisa de DGDR - AMPNDR  ca urmare a pandemiei COVID-19, incepand cu data de 16.03.2020 la nivelul GAL-ului se amana temporar sesiunea de lansare a tuturor apelurilor pentru perioada imediat urmatoare din cadrul sub-masurii 19.2.

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masuri

M1/6A

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1/6A varianta finală 26 octombrie 2017! Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă in Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău Ghidul solicitantului.pdf Anexa 1 Cerere de finantare.xls Anexa 2 Studiu de fezabilitate (HG%20907).doc Anexa 2 Studiu de fezabilitate ANEXA B.xls Anexa (...)

Mai mult >

M2/6B

Măsura 2/6B  Îmbunătățirea infrastructurii la scara mică si a serviciilor de bază in comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău Ghid M2 6B Versiune 02 din 21.05.2018.pdf Anexa 1 Cerere de Finantare M2 6B V 02.xlsx Anexa 2.1 Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice HG 907.doc Anexa 2.2 Continutul cadru al documentatiei tehnico (...)

Mai mult >

M3/6B

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 3/6B varianta finală 25 August 2017! Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la servicii sociale de bază pentru populaţia din Microregiunea Ceahlău (Centre comunitare multifuncţionale) Atenție!  Asociația “Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea sesiunii de depunere a propiectelor (...)

Mai mult >

M4/6B

Măsura 4/6B  Promovarea incluziunii comunității rrome din Microregiunea Ceahlău publicat în data 15.10.2018! Ghid M4 6B Varianta finala versiunea 02 din 15 oct 2018.pdf Anexa 1 Cerere de finantare M4 6B.xls Anexa 2.1 Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice MM (2) HG 907.doc Anexa 2.2 Continutul cadru al documentatiei tehnico economice HG 28.doc Anexa 3 Recomandari (...)

Mai mult >

M5/6B

 Măsura 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Documente publicate în data de 11.12.2018 Ghid M5 6B Versiunea 2 din 11.12.2018.pdf Anexa 1 Cerere de finantare M5 6B.xls Anexa 2 Studiul de Fezabilitate.doc Anexa (...)

Mai mult >

M6/6C

Măsura 6/6C Investiții în infrastructura de bandă largă în Microregiunea Ceahlău Documente publicate în data de 11.12.2018 Ghid M6 6C versiunea 2 din 11.12.2018.pdf Anexa 1 Cerere de finantare M6 6C.xls Anexa 2 Studiu de Fezabilitate.doc Anexa 2.1 Memoriu Justificativ.doc Anexa 2.2  Memoriu Justificativ Anexa B1.xls Anexa 2.3 Mmoriu Justificativ Anexa C1.xls Anexa (...)

Mai mult >

M7/1A

 Măsura 7/1A  Acțiuni de formare, informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării și modernizării sectorului agricol din  Microregiunea Ceahlău Documente publicate în data de 11.12.2018 Ghid M7 1A versiunea 02 din 11.12.2018.pdf Anexa 1 Cererea de finantare servicii M7.docx Anexa 2 Fisa masurii.pdf Anexa 3 Declaratie beneficiar privind (...)

Mai mult >

M8/2A

 Ghidul Solicitantului pentru Măsura 8/2A publicat în data 15.10.2018! Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și modernizării acestora Ghid M8 2A Varianta finala 04 din 15.10.2018.pdf Anexa 1 Cererea de finantare M8 2A.xlsx Anexa 2 Planul de afaceri .docx Anexa 3 Declaratie beneficiar privind informarea GAL.pdf Anexa 4 Lista (...)

Mai mult >

M9/2A

 Ghidul Solicitantului pentru Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău publicat in data de 02.09.2019 Ghid M9 2A Versiunea 02.pdf Anexa 1 DI 2A Cerere de finantare M9 2A versiunea.02.xlsx Anexa 1 DI 3A Cerere de finantare M9 2A versiunea02.xlsx Anexa 2 Studiu de fezabilitate conform HG907 2016.doc Anexa (...)

Mai mult >

1 la 9 din 10
Prima pagina<12>Ultima pagina