PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masuri

M1/6A

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1/6A versiunea 2 -22 martie 2021! Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă in Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău Ghid M1 6A versiune 2.pdf Documente actualizate in data de 22.03.2021 Adresa de inaintare M1.docx Anexa 1 Cerere de finantare M1 6A APEL 2 .xls Anexa (...)

Mai mult >

M2/6B

Măsura 2/6B  Îmbunătățirea infrastructurii la scara mică si a serviciilor de bază in comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău Ghid M2 6B Versiune 02 din 21.05.2018.pdf Anexa 1 Cerere de Finantare M2 6B V 02.xlsx Anexa 2.1 Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice HG 907.doc Anexa 2.2 Continutul cadru al documentatiei tehnico (...)

Mai mult >

M3/6B

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 3/6B varianta finală 25 August 2017! Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la servicii sociale de bază pentru populaţia din Microregiunea Ceahlău (Centre comunitare multifuncţionale) Atenție!  Asociația “Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea sesiunii de depunere a propiectelor (...)

Mai mult >

M4/6B

Măsura 4/6B  Promovarea incluziunii comunității rrome din Microregiunea Ceahlău prin educatie Ghid M4 6B Varianta finala V04.pdf Documente actualizate in data de 18.01.2021 Adresa de inaintare M4.docx Anexa 1 Cerere de finantare M4 6B.xls Anexa 2 Studiu de Fezabilitate.doc Anexa 3 Recomandari Analiza Cost Beneficiu.pdf Anexa 4 Contract de Finantare.doc Anexa 5 Fisa masurii (...)

Mai mult >

M5/6B

 Măsura 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Documente publicate în data de 05.06.2020 Ghid M5 6B Versiunea 03 din 5.06.2020.pdf Adresa de inaintare M5.docx Anexa 1 Cerere de finantare M5 6B.xls Anexa (...)

Mai mult >

M6/6C

Măsura 6/6C Investiții în infrastructura de bandă largă în Microregiunea Ceahlău Documente publicate în data de 05.06.2020 Ghid M6 6c Versiunea 03 din 05.06.2020.pdf Adresa de inaintare M6 6C.docx Anexa 1 Cerere de finantare M6 6C.xls Anexa 2 Studiu de Fezabilitate.doc Anexa 2.1 Memoriu Justificativ.doc Anexa 2.2 Studiu de Fezabilitate Anexa B.xls Anexa 2.3 Studiu de (...)

Mai mult >

M7/1A

 Măsura 7/1A  Acțiuni de formare, informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării și modernizării sectorului agricol din  Microregiunea Ceahlău Documente publicate în data de 11.12.2018 Ghid M7 1A versiunea 02 din 11.12.2018.pdf Anexa 1 Cererea de finantare servicii M7.docx Anexa 2 Fisa masurii.pdf Anexa 3 Declaratie beneficiar privind (...)

Mai mult >

M8/2A

 Ghidul Solicitantului pentru Măsura 8/2A publicat în data 24.06.2020! Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și modernizării acestora Ghid M8 2A Varianta finala 03  din 24 iunie 2020.pdf  Anexa 1 Cererea de finantare M8 2A v05.xlsx Anexa 2 Planul de afaceri 2020.docx Anexa 3 Declaratie beneficiar privind informarea (...)

Mai mult >

M9/2A

 Ghidul Solicitantului pentru Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău publicat in data de 05.06.2020 Ghid M9 2A Versiunea 03 din 05.06.2020.pdf Anexa 1 DI 2A Cerere de finantare M9 2A versiunea 03.xlsx Anexa 1 DI 3A Cerere de finantare M9 2A versiunea 03.xlsx Anexa 2 Studiu de fezabilitate (...)

Mai mult >

1 la 9 din 10
Prima pagina<12>Ultima pagina