PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Membri GAL Ceahlău

Comitet de Selecţie Proiecte

Comitetul de Selecție Proiecte reprezintă parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei GAL Ceahlău cu responsabilități privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse la GAL Ceahlău, în conformitate cu procedura de selecție a GAL Ceahlău. Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea (...)

Mai mult >

Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director reprezintă structura restrânsă de decizie a asociaţiei, format dintr-un număr de 7 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii aleşi, în care ponderea membrilor care provin din sectorul privat este de peste 50%.  Consiliul (...)

Mai mult >

Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor GAL Ceahlău. Aceasta se întrunește anual  în sesiune ordinară și ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, asupra cenzorului, asupra Comitetului de selecție a proiectelor și asupra (...)

Mai mult >