PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

19.3 Cooperare

19.3 B

Proiect de cooperare  Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi culturii locale din teritoriul GAL Finanţat prin PNDR 2014-2020, sM 19.3 LEADER  - “Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare  ale Grupurilor de Acţiune Locală”, Componenta B - “Implementarea activităţilor de cooperare ale GAL-urilor selectate” Parteneri: ♦  (...)

Mai mult >

19.3 A

Sub-măsura 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare al GAL Componenta A – Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare Titlu proiect: Asistenţă pregătitoare pentru proiect de cooperare pe tema: "Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi culturii locale din teritoriul GAL" SCOPUL PROIECTULUI: Obtinerea unui sprijin public nerambursabil (...)

Mai mult >