PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

19.3 A

Sub-măsura 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare al GAL
Componenta A – Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare

Titlu proiect: Asistenţă pregătitoare pentru proiect de cooperare pe tema: "Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi culturii locale din teritoriul GAL"

SCOPUL PROIECTULUI: Obtinerea unui sprijin public nerambursabil pentru pregătirea unui proiect de cooperare ce vizeaza 3 din cele 5 domenii de actiune eligibile, care sa contribuie la dezvoltarea și promovarea turismului local.

  Principalele activitati din cadrul proiectului sunt:

1. Intalniri tehnice Parteneri – GAL Ceahlău, GAL Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor, GAL Poarta Amajului, Grupul de Actiune Locala "Calafat" si GAL Clisura Dunarii

2. Atelier comun de lucru, cu toti partenerii, semnare Acord cooperare pentru componenta "B" a sM 19.3 - GAL Calafat

3. Managementul proiectului /Auditul proiectului

  Parteneri:

       1. Asociatia Grupul de Actiune Locala "Calafat" – Romania

  2. Asociaţia Grupul de Actiune Locala "Ceahlau" – Romania

  3. Asociatia "Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL" – Romania

  4. Asociatia "Poarta Almajului" – Romania

       5. Asociatia "Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii" – Romania.

Contract de finantare Cooperare.pdf

Programul Achizitiilor pentru proiect.pdf publicat in data de 25.02.2019

   

  In data de 26 februarie 2019 a fost lansata invitatia de participare pentru procedura de atribuire a constractului de achizitii cu titlul: "Servicii organizare intalnire de lucru pe teritoriul GAL Ceahlau CPV 79952000-2"

   Ofertantii interesati vor trimite oferta pana in data de 7.03.2019 pana la ora 14.00 la adresa de email galceahlau@gmail.com.

   Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Autoritatea Contractanta GAL Ceahlau 0754643936 sau pe adresa de email mai sus mentionata.

Invitatie de participare 26.02.2019.pdf