PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Bine ati venit!

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ceahlău” reprezintă un parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.
 
Mai exact, Asociaţia doreşte să acceseze  fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea vieţii rurale prin aprobarea şi implementarea unor proiecte în această zonă.
Se poate spune că Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Ceahlău” reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a acestei microregiuni, o şansă reală şi accesibilă tuturor cetăţenilor din această comunitate locală.
 
Grupul de Acţiune Locală are sarcina de a implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a  le administra. Aceste Grupuri de Actiune Locala pot stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că ele:
  •  adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, din sectorul privat, din sectorul civic şi voluntar;
  • asociază actorii locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza sinergii, coproprietăţii şi masa critică necesară pentru îmbunatăţirea competitivităţii economice a zonei;
  • consolidează dialogul şi cooperarea între diferiţi actori locali, care, deseori, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea potenţialelor conflicte şi prin facilitarea unor soluţii negociate prin consultaţii şi discuţii;
  • facilitează, prin interacţiunea diferiţilor parteneri, procesele de adaptare şi de schimbare din sectoarele cu potenţial economic din zonă.
 

Noutati

Sărbătoarea Teritoriului GAL Ceahlău 26 septembrie 2021

  Avem bucuria de a vă invita la festivalul Sărbătoarea Teritoriului GAL Ceahlău din data de 26 septembrie 2021, ce se va desfașura lângă Liceul Mihail Sadoveanu Borca.   Acest festival face parte din proiectul de cooperare națională „Cunoașterea și promovarea identității și culturii locale din teritoriul (...)

Mai mult >

Zilele GAL Asociația Poarta Almăjului

În perioada 10-13 septembrie am participat la Festivalul organizat la Baile Herculane si Iablanița, de catre colegii noștri parteneri in proiectul de cooperare GAL Poarta Almăjului. Manifestarea „Zilele GAL Asociația Poarta Almăjului”, eveniment organizat în cadrul proiectului „Cunoașterea și promovarea (...)

Mai mult >

Festivalul Smochinelor Svinita, jud Mehedinti 27-30 august 2021

 Am participat in perioada 27-30 august 2021 alaturi de partenerii nostri Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Calafat", Asociaţia "Microregiunea Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor GAL", Asociaţia "Poarta Almăjului" si Asociatia "Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii” la Festivalul Smochinelor (...)

Mai mult >

GAL Ceahlău lansează apelul de selecție pentru M1/6A 31.03.2021

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță in data de 22 martie 2021 deschiderea la data de 31martie 2021 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:     M 1/6A  Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă în Strategia (...)

Mai mult >

GAL Ceahlău lansează apelul de selecție pentru M4/6B 29.01.2021

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță in data de 18 ianuarie 2021 lansarea apelului de selectie la data de  29 ianuarie  2021  pentru măsura:    Masura 4/6B Promovarea incluziunii comunitatii rrome din Microregiunea Ceahlau prin educatie   Informatiile privind documentele (...)

Mai mult >