PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Bine ati venit!

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ceahlău” reprezintă un parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.
 
Mai exact, Asociaţia doreşte să acceseze  fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea vieţii rurale prin aprobarea şi implementarea unor proiecte în această zonă.
Se poate spune că Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Ceahlău” reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a acestei microregiuni, o şansă reală şi accesibilă tuturor cetăţenilor din această comunitate locală.
 
Grupul de Acţiune Locală are sarcina de a implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a  le administra. Aceste Grupuri de Actiune Locala pot stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că ele:
  •  adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, din sectorul privat, din sectorul civic şi voluntar;
  • asociază actorii locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza sinergii, coproprietăţii şi masa critică necesară pentru îmbunatăţirea competitivităţii economice a zonei;
  • consolidează dialogul şi cooperarea între diferiţi actori locali, care, deseori, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea potenţialelor conflicte şi prin facilitarea unor soluţii negociate prin consultaţii şi discuţii;
  • facilitează, prin interacţiunea diferiţilor parteneri, procesele de adaptare şi de schimbare din sectoarele cu potenţial economic din zonă.
 

Noutati

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Ceahlau

În data de 25 februarie 2019 a fost publicata evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala    Raportul reprezintă analiza implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 01 octombrie (...)

Mai mult >

Festival „Ceahlău-tărâm de poveste” ediția a II-a

 Asociația Grupului de Acțiune Locala Ceahlău vă așteptă la cea de a II-a ediție a festivalului local de promovare a produselor tradiționale „Ceahlău-tărâm de poveste” ce va avea loc în data de 23 septembrie 2018, începând cu ora 12.00 la Baza Sportivă Șugău din loc. Huisurez, com. Damuc, jud. Neamț. Va (...)

Mai mult >

GAL Ceahlău prelungeste apelurile pentru masurile M2/6B si M10/6B

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea Apelurilor de selecție începand cu data de 30 IULIE 2018, pentru măsurile:   Apel nr. 2 M2/6B   „Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul (...)

Mai mult >

Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” , cu sediul în comuna Hangu județul Neamț, telefon 0754643936, e-mail galceahlau@gmail.com  colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea (...)

Mai mult >

GAL Ceahlău lansează în 11.06.2018 apelurile de selecție pentru măsurile M2/6B, M10/6B, M6/6C,M4/6B

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță lansarea Apelurilor de selecție începand cu data de 11 IUNIE 2018, pentru măsurile:   Apel nr. 2 M2/6B   „Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul (...)

Mai mult >