PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Bine ati venit!

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ceahlău” reprezintă un parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.
 
Mai exact, Asociaţia doreşte să acceseze  fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea vieţii rurale prin aprobarea şi implementarea unor proiecte în această zonă.
Se poate spune că Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Ceahlău” reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a acestei microregiuni, o şansă reală şi accesibilă tuturor cetăţenilor din această comunitate locală.
 
Grupul de Acţiune Locală are sarcina de a implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a  le administra. Aceste Grupuri de Actiune Locala pot stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că ele:
  •  adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, din sectorul privat, din sectorul civic şi voluntar;
  • asociază actorii locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza sinergii, coproprietăţii şi masa critică necesară pentru îmbunatăţirea competitivităţii economice a zonei;
  • consolidează dialogul şi cooperarea între diferiţi actori locali, care, deseori, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea potenţialelor conflicte şi prin facilitarea unor soluţii negociate prin consultaţii şi discuţii;
  • facilitează, prin interacţiunea diferiţilor parteneri, procesele de adaptare şi de schimbare din sectoarele cu potenţial economic din zonă.
 

Noutati

GAL Ceahlău lansează în data de 29.01.2021 apelul de selecție pentru măsura M4/6B

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță lansarea apelului de selectie la data de  29 ianuarie  2021  pentru măsura:  Masura 4/6B Promovarea incluziunii comunitatii rrome din Microregiunea Ceahlau prin educatie  Pentru detalii privitoare la aceste masuri accesati sectiunile: 1.Apeluri (...)

Mai mult >

Prelungire apeluri de selectie

    Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelurilor de selectie pana pe 30 octombrie 2020  pentru urmatoarele măsuri: Măsura 4/6B Promovarea incluziunii comunitatii rrome din Microregiunea Ceahlau Măsura 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și (...)

Mai mult >

Desfasurarea activitatii aparatului tehnic la domiciliu

           Va facem cunoscut ca incepand cu data de 22 iulie 2020 in baza Deciziei Nr. 15 din 21.07.2020, membrii aparatului tehnic iși vor desfășura activitatea specifica implementarii SDL, la domiciliu, cu obligativitatea indeplinirii sarcinilor de serviciu, în conformitate cu fișa postului (...)

Mai mult >

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Ceahlau

În data de 25 februarie 2019 a fost publicata evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala    Raportul reprezintă analiza implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 01 octombrie (...)

Mai mult >