PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apeluri active

Apel 3 M4/6B

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelului de selectie pana pe 30 octombrie 2020  pentru măsura: Măsura 4/6B  Promovarea incluziunii comunității rrome din Microregiunea Ceahlău Apel 3 M4 Varianta simpla prelungire apel.pdf Apel 3 Anunturi_Prel_apel scurt Avizat CDRJ M4.pdf Apel 3 M4 Varianta detaliata (...)

Mai mult >

Apel 3 M5/6B

     Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelului de selectie pana pe 30 octombrie 2020  pentru măsura:Măsura 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile (...)

Mai mult >

Apel 3 M9 2A

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelului de selectie pana pe 30 octombrie 2020  pentru măsura:  Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău Apel 3 M9 Varianta simplificata prelungire apel.pdf Apel 3 M9 Anunt_Prel_Apel (...)

Mai mult >

Apel 3 M8 2A

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea apelului de selectie pana pe 30 octombrie 2020  pentru măsura: M 8/2A Dezvoltarea Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și modernizării acestora Apel M8 Varianta simplificata prelungire apel de selectie.pdf Apel 3 Anunt_Prel_Apel (...)

Mai mult >