PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apeluri active

Apel 4 M10/6B

 Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 25.04.2019 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:   M 10/6B  Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerebile in infrastructurile publice din Microregiunea Ceahlău Apel avizat scurt (...)

Mai mult >

Apel 1 M9/2A

   Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță în data de 3 mai 2019 prelungirea Măsurii M9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău până pe data 28 iunie 2019. Varianta simplificata prelungire apel M9/2A.pdf  documente publicate în data de 02.05.2019 Varianta (...)

Mai mult >