PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apeluri active

Apel 3 M4/6B

 Măsura 4/6B  Promovarea incluziunii comunității rrome din Microregiunea Ceahlău Apel 3 M4/6B Varianta simplificata.pdf Apel 3 M4/6B Varianta detaliata.pdf Anunturi avizate CDRJ Neamt M4 scurt.pdf Anunt avizare CDRJ Neamt M4 apel lung.pdf Documente publicate in data de 05.06.2020  

Mai mult >

Apel 3 M5/6B

  Măsura 5/6B  Dezvoltarea și promovarea sectorului turistic și protejarea moștenirii naturale, culturale și istorice din spațiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Apel 3 M5 6B Varianta simplificata.pdf Apel 3 M5 6B Varianta detaliata.pdf Anunturi avizate CDRJ Neamt M5 apel scurt.pdf Anunt avizare CDRJ Neamt M5 (...)

Mai mult >

Apel 3 M6/6C

 Măsura 6/6C Investiții în infrastructura de bandă largă în Microregiunea Ceahlău Apel 3 M6 Varianta simplificata.pdf Apel 3 M6 Varianta detaliata.pdf Anunturi avizate CDRJ Neamt M6 scurt.pdf Anunt avizare CDRJ Neamt M6 apel lung.pdf Documente publicate in data de 05.06.2020  

Mai mult >

Apel 3 M9 2A

 Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău Apel 3 M9 2A Varianta simplificata.pdf Apel 3 M9 2A Varianta detaliata.pdf Anunturi avizate CDRJ Neamt M9 scurt.pdf Anunt avizare CDRJ Neamt M9 apel lung.pdf  Documente publicate in data de 05.06.2020

Mai mult >

Apel 3 M8 2A

 M 8/2A Dezvoltarea Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și modernizării acestora Varianta simplificata apel de selectie nr_3 M8 2A.pdf Varianta detaliata apel de selectie nr_3 M8 2A.pdf Anunt scurt lansare M8 2A Avizat CDRJ Neamt.pdf Anunt lung lansare M8 2A Avizat CDRJ Neamt.pdf  Documente publicate in data de 24.06.2020  

Mai mult >