PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

POCU

POCU 

Raport selecție parteneri

Raportul de selecție parteneri proiect Antreprenoriat social, proiect inovativ reușit (ASPIR) a fost publicat in data 23.11.2018 RAPORT FINAL DE SELECTIE POCU 23.11.2018.pdf

Mai mult >

Antreprenoriat social, proiect inovativ reușit (ASPIR)

În data de 5.11.2018, Asociația GAL Ceahlău selectează parteneri în vederea depunerii proiectului Antreprenoriat social, proiect inovativ reușit (ASPIR) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei (...)

Mai mult >