PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Comitet de Selecţie Proiecte

Comitetul de Selecție Proiecte reprezintă parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei GAL Ceahlău cu responsabilități privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse la GAL Ceahlău, în conformitate cu procedura de selecție a GAL Ceahlău. Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea contestațiilor și va fi compusă din alte persoane față de cele care fac parte din Comitetul de Selecție.

Componența Comitetului de Selecție va fi aprobată de către Adunarea Generală a GAL Ceahlău /Consiliul Director, fiind alcătuită din 7 membri permanenți și 7 membri supleanți. În situația în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. În ceea ce privește componența Comisiei de soluționare a Contestațiilor, aceasta este stabilită prin Regulamentul de organizare și functionare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală și va avea minim 7 membri permanenți și 7 membri supleanți.

 
 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi alcătuită din 7 membri permanenți și 7 membri supleanți, respectând aceleași condiții ca și comitetul de selecție în ceea ce privește luarea deciziilor. În cazul în care beneficiarii vor fi nemulțumiți de rezultatul evaluării, vor avea posibilitatea depunerii unei contestații.  Analizarea contestațiilor se va realiza de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor a G.A.L. Ceahlău conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și scorării proiectului în cauză. 
 
Astfel, lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații se desfașoară pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor din cadrul GAL Ceahlău și au ca scop luarea deciziilor privind admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu procedurile de lucru stabilite pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a G.A.L. Ceahlău.