PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Echipa Tehnică

Compartiment Administraţie

Compartimentul administrativ reprezintă structura executivă a asociaţiei care se va implica în mod direct în implementarea S.D.L. şi în identificarea şi atragerea de finanţari nerambursabile în vederea dezvoltării economico-sociale ale Microregiunii Ceahlău, utilizând resurse umane proprii, angajate în baza unor contracte individuale de muncă. Aparatul (...)

Mai mult >

Organigrama

Componenţa aparatului tehnic este următoarea: 1.      Manager - coordonează activitatea G.A.L. atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 2.      Experţi implementare - ce au atribuţii în managementul de proiect, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, evaluarea cererilor de plată aferente (...)

Mai mult >