PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Program de achizitie contract Subsecvent nr. 3

PROGRAM DE ACHIZIȚII - Contract subsecvent nr. 3, publicat in data de 10 ianuarie 2024 Plan de achizitii actualizat Ianuarie 2024.pdf  PROGRAM DE ACHIZIȚII - Contract subsecvent nr. 3, publicat in data de 11 decembrie 2023 Plan de achizitii actualizat Decembrie 2023.pdf PROGRAM DE ACHIZIȚII - Contract subsecvent nr. 3, publicat in data de 30 octombrie 2023 Plan de (...)

Mai mult >

Program de achizitie contract Subsecvent nr. 2

PROGRAM DE ACHIZIȚII - Contract subsecvent nr. 2 ( A.A. nr. 2 ) actualizat Septembrie 2021, publicat la data de 28 septembrie 2021 PROGRAM ACHIZITII septembrie 2021.pdf   PROGRAM DE ACHIZIȚII - Contract subsecvent nr. 2 ( A.A. nr. 2 ) actualizat Aprilie 2021, publicat la data de 20 aprilie 2021 PROGRAM ACHIZITII 20 aprilie 2021.pdf   PROGRAM DE ACHIZIȚII - Contract subsecvent (...)

Mai mult >

Prezentare Microregiune GAL Ceahlau

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ceahlău are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităților prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiei locale de dezvoltare (...)

Mai mult >

Compartiment Administraţie

Compartimentul administrativ reprezintă structura executivă a asociaţiei care se va implica în mod direct în implementarea S.D.L. şi în identificarea şi atragerea de finanţari nerambursabile în vederea dezvoltării economico-sociale ale Microregiunii Ceahlău, utilizând resurse umane proprii, angajate în baza unor contracte individuale de muncă. Aparatul (...)

Mai mult >

Organigrama

Componenţa aparatului tehnic este următoarea: 1.      Manager - coordonează activitatea G.A.L. atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 2.      Experţi implementare - ce au atribuţii în managementul de proiect, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, evaluarea cererilor de plată aferente (...)

Mai mult >

Comitet de Selecţie Proiecte

Comitetul de Selecție Proiecte reprezintă parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei GAL Ceahlău cu responsabilități privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse la GAL Ceahlău, în conformitate cu procedura de selecție a GAL Ceahlău. Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea (...)

Mai mult >

Program de achizitie contract Subsecvent nr. 1

Program de achizitie pe proiect Contract  subsecvent nr 1. pentru perioada noiembrie 2016-decembrie 2019, publicat in data de 19 septembrie 2019 PROGRAM DE ACHIZITII ACTUALIZAT 19.09.2019.pdf Program de achizitie pe proiect Contract  subsecvent nr 1. pentru perioada noiembrie 2016-decembrie 2019, publicat in data de 21.12.2018 Program de achizitii actualizat 21.12.2018.pdf   Program (...)

Mai mult >

Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director reprezintă structura restrânsă de decizie a asociaţiei, format dintr-un număr de 7 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii aleşi, în care ponderea membrilor care provin din sectorul privat este de peste 50%.  Consiliul (...)

Mai mult >

Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor GAL Ceahlău. Aceasta se întrunește anual  în sesiune ordinară și ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, asupra cenzorului, asupra Comitetului de selecție a proiectelor și asupra (...)

Mai mult >