PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Proceduri Arhiva

Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii

Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii

Capitolul 1. Dispoziţii generale Art.1. Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL Ceahlău, în conformitate cu procedura de selecţie prezentată în anexa Planului de Dezvoltare Locală a GAL Ceahlău, anexă şi la prezentul regulament. Art.2. Comisia de Contestaţii reprezintă organismul (...)

Mai mult >

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor

    Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, ce pun în valoare potenţialul teritoriului. 1. Procedura de selecţie a proiectelor în cadrul Grupului de Acţiune Locală “Ceahlău”     (...)

Mai mult >