PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

19.1 Sprijin pregatitor elaborare SDL 2023-2027

Activități de consultare, animare și întâlniri de lucru

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” va organiza în perioada următoare activități de consultare, animare și întâlniri de lucru în cadrul proiectului Sprijin pregătitor pentru elaboararea Strategiei de Dezvoltare locală a Microregiunii Ceahlău pentru perioada de programare 2023-2027, proiect finanțat în cadrul Submăsurii 19.1 Sprijin pregătitor. Invităm (...)

Mai mult >

PLAN ACHIZITII

PLANUL DE ACHIZITII proiect 19.1 PLANUL DE ACHIZITII proiect 19.1modificat 09.10.2023  

Mai mult >