PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Anunt lansare apel de selectie nr. 11

 Grupul de Acțiune Locală  „Ceahlău”  anunță lansareaapelului  de selecție nr. 11 in data de 20 noiembrie 2013 pentru măsurile:

 
Măsura 1 din Planul de Dezvoltare Locală
Dezvoltarea sectorului turistic din Microregiunea Ceahlău
1.1 Investiții în infrastructura de primire turistică
Fonduri disponibilie alocate: 326.658 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro
Număr estimativ de proiecte 3
Beneficiari eligibli:micro-întreprinderi, persoane fizice, comune, ONG-uri.
Coerența cu PNDR: măsura 313 Încurajarea activităților turistice, componenta a
 
Măsura 2 din Planul de Dezvoltare Locală
Îmbunătățirea condițiilor de mediu din Microegiunea Ceahlău
2.3 Imbunătățirea și dezvoltarea infrastructuriilegate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii
Fonduri disponibilie alocate: 128.350 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 128.350 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro
Număr estimativ de proiecte: 2
Beneficiari eligibili: comune, administratorul fondului forestier de stat.
Coerența cu PNDR: măsura 125 c Imbunătătirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii.
 
Măsura 3 din Planul de Dezvoltare Locală
Dezvoltarea serviciilor publice din Microregiunea Ceahlău
3.1a) Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, inclusiv săli e sport, piste de biciclete)
Fonduri disponibilie alocate:  275.136 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro
Număr estimativ de proiecte 5
Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale componenta a
 
3.2b) Renovarea clădirilor publice (ex.primării) și amenajare de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri
Fonduri disponibilie alocate:  95.690 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 95.690 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro
Număr estimativ de proiecte 2
Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale componenta b 
Beneficiari eligibli: comunele; autoritățile locale sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare; ONG-uri; Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației in vigoare; persoane fizice și juridice care dețin în proprietatea sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local și care aplică penrtu protejara patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural.
 
Măsura 4 din Planul de Dezvoltare Locală
Susținerea sectorului IMM din Microregiunea Ceahlău
4.1 Susținerea sectorului IMM din Microregiunea Ceahlău (activități de producție bunuri)
Fonduri disponibilie alocate:  73.123   euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 73.123 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro.
Număr estimativ de proiecte 1
4.2 Susținerea sectorului IMM din Microregiunea Ceahlău (activități de prestări de servicii)
Fonduri disponibilie alocate:  104.999   euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 104.999 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro
Număr estimativ de proiecte 4
Beneficiari eligibli: micro-întreprinderi, persoane fizice, comune, ONG-uri.
Coerența cu PNDR: măsura 312 Sprijinirea pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi
 
Măsura 6 din Planul de Dezvoltare Locală
Valorificarea superioară a produselor locale din Microregiunea Ceahlău
6.1 Valorificarea superioară a produselor locale din Microregiunea Ceahlău
Fonduri disponibilie alocate: 182.500 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 182.500 euro
Suma maximă totală a unui proiect: 400.000 euro
Număr estimativ de proiecte 1
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, persoane fizice neînregistrate ca agenți economici.
Coerența cu PNDR: măsura 312 Sprijinirea pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi
 
Măsura 7 din Planul de Dezvoltare Locală
Intoducerea metodelor și tehnologiilor inovative în economia locală din Microregiunea Ceahlău
7.1 Achiziționarea de tehnologii inovative, licențe, patente pentru dezvoltarea produselor forestiere
Fonduri disponibilie alocate: 17.500 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 17.500euro.
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, persoane fizice neînregistrate ca agenți economici.
Suma maximă totală: 400.000 euro.
Coerența cu PNDR: măsura 312 Sprijinirea pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi
 
Localizare proiecte: Microregiunea Ceahlău.
Data lansării apelului de selecție20 noiembrie 2013.
Data limită de depunere a proiectelor17 ianuarie  2014, orele 14.00.
Locul depunerii proiectelor: sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, în intervalul orar  9.00-14.00.
 
 
Informații suplimentare  privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse  în Ghidul Solicitantului aferent măsurilor din cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro și www.gal-ceahlau.ro, respectiv pe suport electronic (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Ceahlău.
Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul Neamț, etajul 2 al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, între orele  8.00-16.00.
Telefon/fax: 0754 643 936 / 0333 819 473
E-mail: galceahlau@gal-ceahlau.ro; galceahlau@gmail.com