PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Organigrama

Componenţa aparatului tehnic este următoarea:

1.      Manager - coordonează activitatea G.A.L. atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;

2.      Experţi implementare - ce au atribuţii în managementul de proiect, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, evaluarea cererilor de plată aferente proiectelor în implementare, animarea teritoriului;

În vederea efectuării activităţilor de contabilitate şi audit se apelează la experţi externi, acestea fiind externalizate.

 Organigrama aparatului tehnic al Grupului de Acțiune Locală Ceahlău se prezintă astfel: