PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Raport de selectie - Apel 5 M1/6A

Raport de selectie nr. 223/29.09.2023 - Apel 5 măsura M1/6A Incurajarea micilor intreprinzatori din teritoriul LEADER din GAL Ceahlau, lansat în perioada 14.07-31.08.2023, document publicat în data de 29 septembrie 2023.

Notă definitivare proces de selecție - document publicat în data de 9 octombrie 2023.

Raport suplimentar de selectie nr. 302/13.11.2023 - Apel 5 măsura M1/6A Incurajarea micilor intreprinzatori din teritoriul LEADER din GAL Ceahlau, lansat în perioada 14.07-31.08.2023

Notă definitivare proces de selecție - document publicat în data de 21 noiembrie 2023.