PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Strategie de Dezvoltare Locala

Strategie de Dezvoltare Locala

Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău este un  instrument de planificare pe termen mediu şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente, în concordanţă cu obiectivele programului LEADER.  Aceasta implică principiile dezvoltării durabile a unui teritoriu (...)

Mai mult >

PROIECTE FINALIZATE

 1. Achiziție utilaj multifunctional în comuna Pipirig, județul Neamț - beneficiar Comuna Pipirig                   2. Dotarea Serviciului Public local de gospodărire comunală cu utilaje și echipamente pentru comuna Gârcina, județul Neamț - beneficiar Comuna Gârcina                 3. (...)

Mai mult >