PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Prezentare Microregiune GAL Ceahlau

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ceahlău are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităților prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.
Grupul de Acțiune Locală Ceahlău reprezintă un parteneriat privat-public care sub forma unei organizații non-guvernamentale compusă din 14 parteneri privați, 9 organizații non-guvernamentale și 16 parteneri publici, care vor fi detaliați în secțiunea Membri GAL Ceahlău din prezentul site.
Printre obiectivele principale ale Asociației se numară: elaborarea și implementarea proiectelor (Strategia de Dezvoltare Locală) oferite de programul LEADER, din   Regulamentul Uniunii Europene nr. 1305/2013 privind sprijinul FEADR. Pe langa acestea sunt elaborate și  implementate proiecte din alte programe europene cu finanțare nerambursabilă, strategii integrate de dezvoltare rurală, având ca punct  de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul zonei. Conform Statutului Asociației Grupului de Acțiune Locală alte obiective urmăresc diversificarea economiei rurale, îmbunătățirea calității vieții în mediul rural, elaborarea măsurilor privind dobândirea de competențe și animare în vederea elaborării și punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare, acțiuni de promovare a parteneriatelor publice-private, sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale, etc.
GAL Ceahlău este situat în Regiunea Nord Est, în partea centrală a Carpaților Orientali, și cuprinde mai multe masive muntoase cu caractere petrografice diferite: Munții Bistriței (Vf. Budacu - 1859 m, Vf. Grințieș - 1758 m), Masivul Ceahlău, Munții Hășmașului, Munții Tarcăului (Vf. Glodu - 1439 m), de o frumusețe uimitoare.
Microregiunea GAL Ceahlău este alcătuită din  15 localitati, ce reprezintă zona de legătură dintre Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi Regiunea de Dezvoltare Centru, și anume: orașul Bicaz și 14 comune (Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, Farcașa, Gîrcina, Grințieş, Hangu, Pîngărați, Pipirig, Poiana Teiului, Tarcău, Taşca). De asemenea pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Ceahlău sunt cuprinse zone protejate de interes național: Cheile Bicazului PN-I, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Rezervația faunistică Borca, Polița cu Crini PN-J, Lacul Izvorul Muntelui, Cheile Șugăului, Pârâul Borcuța, Cascada Duruitoarea, Peștera Munticelu, Piatra Teiului, respectiv Peștera Toșorog.
Suprafața totală a Grupului de Acțiune Locală Ceahlău este de 2285.8 km², ceea ce reprezintă 38.8% din județul Neamț. Comuna Tarcău este localitatea cu cea mai mare suprafață totală (398.9 km² – 17.4% din suprafața GAL Ceahlău), la polul opus fiind situată comuna Farcașa ce reprezintă doar 4.0% din total Microregiunii Ceahlău. Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Ceahlău este alcătuit în cea mai mare parte din formațiuni muntoase. Zona joasă este limitată de luncile și terasele apelor curgătoare, aspect favorabil instalării așezărilor omenești și terenurilor arabile.
 

 

De asemenea pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Ceahlău sunt cuprinse zone protejate de interes național: Cheile Bicazului PN-I, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Rezervația faunistică Borca, Polița cu Crini PN-J, Lacul Izvorul Muntelui, Cheile Șugăului, Pârâul Borcuța, Cascada Duruitoarea, Peștera Munticelu, Piatra Teiului, respectiv Peștera Toșorog.
Populația stabilă a celor 15 localitati componente ale Grupului de Acțiune Locală Ceahlău la nivelul anul 2011 însumează 61.577 locuitori, potrivit Recensământului Populației și al Locuințelor, repartizată conform graficului. Astfel, populația GAL Ceahlău reprezintă 13.1% din totalul populației de la nivelul județului Neamț.
 
 
Populatia GAL Ceahlău
 

Ocupațiile de bază ale populației din teritoriul GAL Ceahlău sunt creșterea animalelor(37%), prestări servicii(14,8%) și comerț(11,1%), urmate de alte îndeletniciri specifice zonei montane, cum ar fi prelucrarea lemnului și turismului, date reieșite din Analiza Diagnostic a Teritoriului de la nivelul anului 2016. Astfel, teritoriul inclus în GAL Ceahlău este omogen din punct de vedere economic, desfășoară aceleași activități și întămpină aceleași dificultăți, ce se doresc a fi remediate prin măsurile specifice și adaptate nevoilor populației din areal.

În urma analizelor efectuate prin chestionare și în urma întâlnirilor organizate pe teritoriul GAL Ceahlau, ne-am propus o serie de obiective ce țin de creșterea atractivității economice, valorificarea resurselor locale și dezvoltarea turismului.