PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel de selecție 4 M1/6A

 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 5 octombrie 2022 a sesiunii de depunere de proiecte nr. 4  pentru măsura  M1/6A Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău

 

Apel de selecție 4 M1/6A- varianta simplificată (data publicării: 22.09.2022)

 Apel de selecție 4 M1/6A- varianta detaliată (data publicării: 22.09.2022)

 

Proiectele se vor depune în perioada 5 octombrie - 18 noiembrie 2022 la sediul GAL  Ceahlău, în intervalul orar 09:00- 14:00.

 

Documentele de accesare sunt disponibile în secțiunea Strategia de Dezvoltare Locală → Măsuri  M1/6A. www.gal-ceahlau.ro/strategie-de-dezvoltare-locala/m1-6a--130.html