PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Compartiment Administraţie

Compartimentul administrativ reprezintă structura executivă a asociaţiei care se va implica în mod direct în implementarea S.D.L. şi în identificarea şi atragerea de finanţari nerambursabile în vederea dezvoltării economico-sociale ale Microregiunii Ceahlău, utilizând resurse umane proprii, angajate în baza unor contracte individuale de muncă.

Aparatul administrativ sau echipa de implementare a S.D.L. va avea următoarele atribuţii în cadrul implementării S.D.L., care vor fi personalizate, în funcţie de expertiza şi responsabilităţi, în fişele de post aferente fiecărui angajat:

Activităţi de animare a S.D.L. (promovare şi informare) cu privire la măsurile prevăzute, valoarea fondurilor publice alocate, calendar estimativ de lansări a sesiunii de depunere a proiectelor, rezultate , etc.;

Stabilirea necesarului de instruire a membrilor echipei de implementare şi a actorilor locali în vederea consolidării capacităţii acestora de a implementa operaţiunile prevăzute în S.D.L., precum şi de management al proiectelor în cadrul măsurilor 19.2, 19.3 şi 19.4;

Activităţi pregătitoare depunerii şi selectării proiectelor;

Depunerea, verificarea şi selectarea proiectelor;

Monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor depuse;

Verificarea dpdv al conformităţii a cererilor de plată;

Evaluarea periodică a S.D.L. ;

Activităţi aferente managementului de proiect în cadrul măsurii 19.4 - Funcţionarea G.A.L., respectiv, 19.3 Pregătirea şi implementarea activitaţilor de cooperare.