PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Sărbătoarea Teritoriului GAL Ceahlău 25-27 septembrie 2021

 

Avem bucuria de a vă invita la festivalul Sărbătoarea Teritoriului GAL Ceahlău din data de 26 septembrie 2021, ce se va desfașura lângă Liceul Mihail Sadoveanu Borca.

 

Acest festival face parte din proiectul de cooperare națională „Cunoașterea și promovarea identității și culturii locale din teritoriul GAL”, alături de partenerii noștri deosebiți:

1.GAL Calafat

2.GAL Poarta Almăjului

3.GAL Țara Hațegului- Ținutul Pădurenilor

4.GAL Clisura Dunării.

 

Pregătim bucate alese, expoziţie cu vȃnzare, producători destoinici, invitaţi aleşi, reprezentaţii artistice din zona Neamțului si următoarele ansambluri "Inima Munților" din Caraș Severin, "Eleftheria" Calafat și "Leleșana" din Hațeg.