PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 1

 Dezvoltarea socio-economică a microregiunii Ceahlău poate începe de la o dezvoltarea a formelor de turism ce pot fi practicate în localităţile componente, între care prima poziţie este deţinută de  agroturism şi turism rural. Susţinerea sectorului turistic vine ca o necesitate cu atât mai mult în condiţiile în care numărul turiştilor sosiţi în microregiune în anul 2009 a scăzut cu aproape 10 procente faţă de anul precedent. Această involuţie este însă un efect al crizei economice mondiale şi nu a unei scăderi a atractivităţii regiunii din punct de vedere turistic. Pentru revenirea sectorului turistic în perioada următoare este nevoie de susţinerea acestuia prin acţiuni de promovare şi modernizare a infrastructurii specifice. 

 

Această măsură presupune, în primul rând, implementarea unor acţiuni de promovare turistică a microregiunii Ceahlău. Pentru aceasta ar fi de dorit crearea unei brand turistic, realizarea unor materiale de promovare de tip pliant, broşură, ghid şi participarea la târguri de turism. Totodată, se doreşte  realizarea unui Centru de informare şi promovare turistică care să asigure difuzarea informaţiilor necesare turiştilor sosiţi şi promovarea atracţiilor turistice la nivel naţional şi internaţional. Pentru facilitarea legăturii între turişti şi structurile de cazare turistică se va dezvolta şi un sistem electronic de rezervare.

Trebuie dezvoltată şi infrastructura turistică, atât cea de alimentaţie şi cazare, cât şi cea de agrement. Tocmai din acest motiv între investiţiile eligibile vor fi realizate şi diverse proiecte de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de agrement şi a unităţilor de primire turistică.

 

Beneficiari:

 

Tipuri de beneficiari:

- Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS,SRL, SA)1 (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectivdesfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conformlegislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizareacooperativei cu modificările şi completările ulterioare).

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a

administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr.26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).

 

Evaluarea numărului: 3 proiecte (numar estimativ de proiecte)

 

Investiţii eligibile:

-           Modernizarea infrastructurii de primire turistică;

-           Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement;

-           Dezvoltarea infrastructurii de informare şi promovare turistică;

-           Implementarea de sisteme electronice pentru susţinerea activităţilor turistice;

-           Amenajarea infrastructurii specifice turismului montan;

-           Campanii de promovare turistică.

 

 Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):

-           Construcţia, modernizarea, extinderea structurilor de primire turistice;

-           Dotarea structurilor de primire turistice;

-           Construcţie clădire centru de informare şi promovare turistică;

-           Achiziţionare/închiriere echipamente;

-           Consumabile;

-           Bannere, pliante, broşuri, etc.;

-           Realizarea de marcaje turistice.

 

 Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):

-           Salarii;

-           Studii de fezabilitate/ Memorii justificative;

-           Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor.

 

Coerenţa cu PNDR

Axa 3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

-           Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice

 

Click pentru a accesa Ghidul Solicitantului pentru masura 313 - "Incurajarea activitatilor turistice"

Pentru a vizualiza documentele necesare accesati "PNDR" ⇒"PNDR 2007-2013"⇒ "Masura 313"