PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel 2 M1/6A

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 31 martie 2021 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:  

M 1/6A  Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă în Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău

 

Varianta simplificata prelungire apel de selectie M1.pdf

Varianta detaliata prelungire apel de selectie M1.pdf

Prelungire Apel M1 6A Iunie 2021 Avizat.pdf Documente publicate in data de 29.06.2021

 

 

Varianta simplificata apel de selectie M1.pdf

Varianta detaliata apel de selectie M1.pdf

Anunturi_Apel 2_M1_6A_Avizate 22.03.2021.pdf Documente publicate in data de 22.03.2021

 

Nota de clarificare privind eligbilitatea CMI in cadrul masurii M1 6A nr2.pdf Document publicat in data de 15.04.2021

Nota de clarificare privind nivelul de confort.pdf Document actualizat in data de 06.05.2021

 

!!! Informatiile privind documentele si cerintele obligatorii pot fi accesate aiciwww.gal-ceahlau.ro/strategie-de-dezvoltare-locala/m1-6a--130.html