PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

M1/6A

Măsura 1/6A - Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău

Documente de accesare apel de selecție nr. 5 M1/6A (14 iulie - 31 august 2023) Documente actualizate în data de 03.07.2023

Ghid M1 6A versiunea 05.pdf   

Anexa 1 Cerere de finanțare M1 6A  APEL 5.xls

Anexa 2 Studiu de fezabilitate (HG%20907).doc

Anexa 2 Studiu de fezabilitate ANEXA B.xls

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C.xls

Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiecții financiare indicatori financiari.doc

Anexa 3 Model Contract de Finanțare.doc

Anexa 4_Fișa măsurii.pdf

Anexa 5 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private.doc

Anexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică.doc

Anexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis).doc

Anexa 6.3 Declarație neîncadrare în firme în dificultate.doc

Anexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02.doc

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru lucrări de construcții aferente schimbărilor de destinație, modernizări, extinderi și pentru proiecte fără lucrări-montaj.doc

Anexa 8 Lista_codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor 28 03 2017.doc

Anexa 9 Declarație beneficiar privind informarea GAL.doc

Anexa 10 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat.pdf

Anexa 11 Lista zonelor cu destinații eco turistice.doc

Anexa 12_Lista ariilor naturale protejate.pdf

Anexa 13 Declarație pe proprie - întreținere investiție 5 ani.doc

Anexa 14 Nota AFIR 

Fișa de verificare a conformității proiectului.pdf

Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului.pdf

Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului.pdf

Adresa de înaintare proiect.docx

Important Notă de clarificare privind completarea dosarului cererii de finanțare

Apelurile de selecție sunt disponibile în secțiunea Apeluri de selecție Apeluri active  Apel 5 M1/6A