PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

M1/6A

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1/6A varianta finală 26 octombrie 2017!

Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă in Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău

Ghidul solicitantului.pdf

Anexa 1 Cerere de finantare.xls

Anexa 2 Studiu de fezabilitate (HG%20907).doc

Anexa 2 Studiu de fezabilitate ANEXA B.xls

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C.xls

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate Proiectii financiare indicatori financiari.doc

Anexa 3 Model Contract de Finantare.doc

Anexa 4 Fisa masurii.pdf

Anexa 5 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private.doc

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intrep si intreprindere mica.doc 

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis).doc

Anexa 6.3 Declaratie neincadrare in firme in dificultate.doc

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02.doc

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile.doc

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor 28.03.2017.doc

Anexa 9 Declaratie beneficiar privind informarea GAL.doc

Anexa 10 Lista zonelor cu potential turistic ridicat.pdf

Anexa 11 Lista zonelor cu destinatii eco turistice.doc

Anexa 12 Lista ariilor naturale protejate.pdf

Anexa 13 Declaratie pe proprie intrtinere investie 5 ani.doc

Fisa de verificare a conformitatii proiectului.pdf

Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului pdf

Fisa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului.pdf