PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

GAL Ceahlău lansează apelul de selecție pentru M1/6A 31.03.2021

  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță in data de 22 martie 2021 deschiderea la data de 31martie 2021 a sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura:  

  M 1/6A  Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău- inclusă în Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău

Informatiile privind documentele si cerintele obligatorii pot fi accesate in sectiunile:

1.Apeluri de selectie- Apeluri active www.gal-ceahlau.ro/apeluri-de-selectie/apel-2-m1-6a--228.html si 

2. Strategia de Dezvoltare Locala- Masuri www.gal-ceahlau.ro/strategie-de-dezvoltare-locala/m1-6a--130.html .