PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

M6/6C

Măsura 6/6C Investiții în infrastructura de bandă largă în Microregiunea Ceahlău

Documente de accesare apel de selecție nr. 3 - fonduri EURI (14 iulie -31 august 2023) Documente actualizate în data de 03.07.2023

Ghid M6 6c versiunea 3 EURI 2023.pdf

Anexa 1 Cerere de finanțare M6 6C.xls

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate.doc

Anexa 2.1 Memoriu Justificativ.doc

Anexa 2.2 Studiu de Fezabilitate Anexa B.xls

Anexa 2.3 Studiu de Fezabilitate Anexa C.xls

Anexa 2.4 Studiu de Fezabilitate- Proiecții financiare și indicatori financiari.doc

Anexa 3 Recomandări Analiza Cost Beneficiu.pdf

Anexa 4 Contract de Finanțare.doc

Anexa 5 Fișa măsurii M6 6C.pdf

Anexa 6 Aviz tehnic tip INSCC pentru componenta tehnica SF-MJ privind infrastructura de broadband+ Procedura.doc

Anexa 7 Model HCL privind implementare proiect.doc

Anexa 8 Lista zonelor albe actualizată la 31.01.2017.xlsx

Anexa 9 Declarație beneficiar privind informarea GAL.doc

Anexa 10 Cerințe minime obligatorii.pdf

Anexa 11 Declarație privind IMM .doc

Anexa 12 Declarație privind întreprinderile în dificultate.doc

Anexa 13 Declarație privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și de minimis.doc

Anexa 14 Declarație privind cofinanțarea proiectului.doc

Fișa de evaluare a conformității proiectului.pdf

Fisa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului M6 6C.pdf

Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului M6 6C.pdf

Adresa de inaintare M6 6C.docx

Apelurile de selecție sunt disponibile în secțiunea Apeluri de selecție Apeluri active  Apel 3 M6/6C - EURI