PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

PROIECTE FINALIZATE

 1. Achiziție utilaj multifunctional în comuna Pipirig, județul Neamț - beneficiar Comuna Pipirig

                 

2. Dotarea Serviciului Public local de gospodărire comunală cu utilaje și echipamente pentru comuna Gârcina, județul Neamț - beneficiar Comuna Gârcina

 
 
 

 

 

 

 

 

3. Îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și a serviciilor de bază în comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău" în comuna Tarcău, județul Neamț.- beneficiar Comuna Tarcău

4. Modernizare retea de iluminat public in comuna Farcasa, judetul Neamt - beneficiar Comuna Farcașa

5. Modernizare sistem de iluminat public în comuna Pipirig, judetul Neamț- beneficiar Comuna Pipirig

6. Achiziție autobasculantă în comuna Borca, județul Neamț - beneficiar Comuna Borca

 

 

7. Dotarea serviciului public local de gospodărire comunală cu un buldoexcavator pentru comuna Pângărați Județul Neamț - beneficiar Comuna Pângărați

 

 

 

 

8. Formare si transfer de cunoștințe în cadrul Microregiunii Ceahlău - Beneficiar Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Înființare parcuri cu spații de joacă pentru copii în comuna Tașca, județul Neamț- Beneficiar Comuna Tașca

10. Dezvoltarea exploatației agricole Todirel Victor PFA, com Pipirig, jud Neamț- Beneficiar Todirel Victor PFA

11. Dezvoltarea exploatației agricole Munteanu E Maria II, Pipirig, jud Neamț - Beneficiar Munteanu E. Maria II

 12. Master Artis Legende animate - Legendele Ceahlăului transmise tinerilor prin metode interactive - Beneficiar - SC Master Artis SRL

13. Dezvoltarea exploatației agricole Gherasim Ana II,Pipirig, jud Neamț- Beneficiar - Gherasim Ana II

14. Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea învățământului electronic (e-learning ) la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” din comuna Pipirig, jud Neamt- Beneficiar  Comuna Pipirig 

15. Înființare și dotare 4 spații de recreere de tip loc de joacă din comuna Poiana Teiului , județul Neamț pe teritoriul Microregiunii GAL Ceahlău - Beneficiar  Comuna Poiana Teiului

          

16.  Dezvoltarea serviciilor recreațional în cadrul pensiunii agroturistice din comuna Dămuc jud. Neamț- Bucur T. Elena Întreprindere Individuală

 

 17.  Achiziție bunuri recreaționale și echipament sportiv - beneficiar VRYHEID SRL