PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

PROIECTE FINALIZATE

 1. Achiziție utilaj multifunctional în comuna Pipirig, județul Neamț - beneficiar Comuna Pipirig

                 

2. Dotarea Serviciului Public local de gospodărire comunală cu utilaje și echipamente pentru comuna Gârcina, județul Neamț - beneficiar Comuna Gârcina

 
 
 

 

 

 

 

 

3. Îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și a serviciilor de bază în comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău" în comuna Tarcău, județul Neamț.- beneficiar Comuna Tarcău

4. Modernizare retea de iluminat public in comuna Farcasa, judetul Neamt - beneficiar Comuna Farcașa

5. Modernizare sistem de iluminat public în comuna Pipirig, judetul Neamț- beneficiar Comuna Pipirig

6. Achiziție autobasculantă în comuna Borca, județul Neamț - beneficiar Comuna Borca

 

 

7. Dotarea serviciului public local de gospodărire comunală cu un buldoexcavator pentru comuna Pângărați Județul Neamț - beneficiar Comuna Pângărați

 

 

 

 

8. Formare si transfer de cunoștințe în cadrul Microregiunii Ceahlău - Beneficiar Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Înființare parcuri cu spații de joacă pentru copii în comuna Tașca, județul Neamț- Beneficiar Comuna Tașca

10. Dezvoltarea exploatației agricole Todirel Victor PFA, com Pipirig, jud Neamț- Beneficiar Todirel Victor PFA

11. Dezvoltarea exploatației agricole Munteanu E Maria II, Pipirig, jud Neamț - Beneficiar Munteanu E. Maria II

 12. Master Artis Legende animate - Legendele Ceahlăului transmise tinerilor prin metode interactive - Beneficiar - SC Master Artis SRL

13. Dezvoltarea exploatației agricole Gherasim Ana II,Pipirig, jud Neamț- Beneficiar - Gherasim Ana II

14. Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea învățământului electronic (e-learning ) la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” din comuna Pipirig, jud Neamt- Beneficiar  Comuna Pipirig 

15. Înființare și dotare 4 spații de recreere de tip loc de joacă din comuna Poiana Teiului , județul Neamț pe teritoriul Microregiunii GAL Ceahlău - Beneficiar  Comuna Poiana Teiului

          

16.  Dezvoltarea serviciilor recreațional în cadrul pensiunii agroturistice din comuna Dămuc jud. Neamț- Bucur T. Elena Întreprindere Individuală

 

 17.  Achiziție bunuri recreaționale și echipament sportiv - beneficiar VRYHEID SRL

18.  Schimbare de destinație extindere cămin cultural, parțial construit în centru comunitar multifuncțional P+1, din comuna Tașca, județul Neamț pe teritoriul Microregiunii GAL Ceahlău - beneficiar Comuna TAȘCA

19. Înființare și dotare dispensar uman P+1, în sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț, pe teritoriul microregiunii GAL Ceahlău

 

 

 

 

 

 

20.  Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zînogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț - beneficiar Comuna Bicazu Ardelean

21.  Lucrări de realizare a infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor pe torenți Iacob și Schiopeni, comuna Bicaz Chei, județul Neamț - beneficiar Comuna Bicaz Chei

22. Achiziție autoutilitară în  comuna Grințieș, județul Neamț - beneficiar Comuna Grințieș

 23. Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru curățenie și echipamente aferente, pentru servicii publice desfășurate în orașul Bicaz, județul Neamț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.Înființare centru de agrement în comuna Pîngărați, județul Neamț

25.Dotarea cu echipamente IT pentru digitalizarea procesului de învățare la nivelul școlii gimnaziale nr. 1 din comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț

26.Extindere și schimbare de destinație din cabana turistică în pensiune agroturistică în sat Almaș, comuna Gârcina, județul Neamț

27.Achiziție buldoexcavator în comuna Tașca, județul Neamț

28.Reabilitarea Centrului Social de zi din comuna Gârcina,județul Neamț, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

 29.Dotarea cu echipamente IT în domeniul e-educație în comuna Dămuc,județul Neamț