PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

M9/2A

 Ghidul Solicitantului pentru Măsura 9/2A  Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din Microregiunea Ceahlău 

Ghid M9-2A V05.pdf Documente actualizate in data de 11.05.2022

Adresa de inaintare M9 2A.docx

Anexa 1 DI 2A Cerere de finantare M9 2A.xlsx

Anexa 1 DI 3A Cerere de finantare M9 2A.xlsx

Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate conform HG907 - 2016.doc

Anexa 2.2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B.xls

Anexa 2.2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C.xls

Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM).rar

Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015.pdf

Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola .rar

Anexa 6 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ.pdf

ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene).pdf

Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole.pdf

Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole.xls

Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec 2016.rar

Anexa 9 Model Contract de Finantare.doc

Anexa 10 Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII.doc

Anexa 11 Declaratie beneficiar privind informarea GAL.docx

Anexa 12 Declaratie beneficiar participare M7.docx

Anexa 13 Fisa masurii M9.pdf

Anexa 14 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020.pdf

Anexa 15 Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552.pdf

Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferente masurii M9.pdf

Fisa verificare a conf_proiectului DI 2A M9 2A.pdf

Fisa de verificare a conf_proiectului DI 3A M9_2A.pdf

Fisa de verificare eligibilitate M9 DI 2A.pdf

Fisa de verificare eligibilitate M9 DI 3A.pdf

Declarație date cu caracter personal.docx

!!! Informatiile privind apelul pot fi  accesate aiciwww.gal-ceahlau.ro/apeluri-de-selectie/apel-5-m9-2a--248.html