PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

M3/6B

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 3/6B varianta finală 25 August 2017!

Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la servicii sociale de bază pentru populaţia din Microregiunea Ceahlău (Centre comunitare multifuncţionale)

Atenție!  Asociația “Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță prelungirea sesiunii de depunere a propiectelor pentru măsura M3/6B. Prelungirea este valabilă până în data de 29.11.2017, ora 14.00. Mai multe detalii se regasesc pe site în categoria Apeluri de selecție.

Atenție! În urma publicării AFIR a cererilor de finanțare, în data de 27.09.2017 am postat versiunea 02 pentru Măsura 3/6B! 

Ghid M3/6B Final.pdf

Anexa 1 Cerere de finantare M3/6B Varianta 02.xls !!!

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate.doc

Anexa 3 Recomandari Analiza Cost Beneficiu.pdf

Anexa 4 Contract de Finantare.doc

Anexa 5 Fisa Masurii 3/6B.pdf

Anexa 6 Rezultate finale Recensamant populatie 2011.xls

Anexa 7 Model HCL privind implementare proiect.doc

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale.pdf

Anexa 9 Declaratie beneficiar privind informarea GAL.doc

Fișa de evaluare a conformitatii proiectului.pdf

Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului.pdf

Fisa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului M3.pdf

Ghidul solicitantului M5 POCU consultativ.doc