PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Evaluare SDL

 Evaluarea  implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Ceahlău are ca principal scop analiza eficacității (măsura în care au fost îndeplinite obiectivele stabilite), eficienței(relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute),  relevanţei (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele şi diferite alte aspecte întâlnite în implementarea SDL), a impactului socio-economic asupra dezvoltării durabile şi echilibrate a spaţiului microregiunii Ceahlău și a sustenabilității, ca rezultatele obținute să fie păstrate și dezvoltate în viitor.

Raportul reprezintă analiza implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 01 octombrie 2018.

PLAN DE EVALUARE SDL.pdf publicat in data 25.02.2019

RAPORT EVALUARE SDL.pdf publicat in data 25.02.2019