PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Strategie de Dezvoltare Locala Arhiva

Strategie de Dezvoltare Locala

Microregiunea Ceahlau va oferi locuitorilor sai conditii bune de viata si oportunitati  variate de dezvoltare profesionala, prin diversificarea activitatilor economice locale si prin valorificarea superioara a avantajelor de care dispune. Microregiunea Ceahlau se va afirma ca o zona turistica recunoscuta pe plan regional si national care va oferi turistilor posibilitati variate de petrecere a (...)

Mai mult >

Masura 1

Masura 1

 Dezvoltarea socio-economică a microregiunii Ceahlău poate începe de la o dezvoltarea a formelor de turism ce pot fi practicate în localităţile componente, între care prima poziţie este deţinută de  agroturism şi turism rural. Susţinerea sectorului turistic vine ca o necesitate cu atât mai mult în condiţiile în care numărul turiştilor sosiţi (...)

Mai mult >

Masura 2

Masura 2

Mediul natural reprezintă unul dintre principalele simboluri ale microregiunii Ceahlău, dar şi una dintre principalele resurse de care depinde dezvoltarea economică a localităţilor componente. Microregiunea se caracterizează printr-un nivel ridicat de biodiversitate din punctul de vedere al numărului de specii şi al habitatelor existente, fiind necesară a evaluarea permanentă a impactului (...)

Mai mult >

Masura 3

Masura 3

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a GAL Ceahlău este tocmai creşterea calităţii vieţii populaţiei din localităţile componente ale microregiunii. Măsura de faţă îşi propune să contribuie în mod direct la atingerea acestui obiectiv prin îmbunătăţirea elementelor de atractivitate generală a comunităţilor locale care sunt interdependente de serviciile oferite (...)

Mai mult >

Masura 4

Masura 4

Una dintre carenţele cele mai importante ale economiei microregiunii Ceahlău este slaba diversificare, ceea ce înseamnă că forţa de muncă (în special tânără) întâmpină dificultăţi în găsirea unui loc de muncă conform orientărilor profesionale.   Această măsură presupune sprijinirea activităţilor non-agricole din microregiunea Ceahlău prin (...)

Mai mult >

Masura 5

Masura 5

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole este necesară întrucât ea este una dintre principalele ocupări ale populaţiei din mediul rural. Agricultura se practică însă „fărâmiţat”, la nivel de subzistenţă, acest fapt fiind cauzat de retrocedările terenurilor ce au slăbit puterea economică a fermelor.    Prin această măsură (...)

Mai mult >

Masura 6

Masura 6

Microregiunea Ceahlău, asemenea numeroaselor comunităţi rurale din zonele bogate în păduri se bazează semnificativ pe procesarea produselor forestiere lemnoase si nelemnoase. Sectorul de recoltare şi procesare a produselor pădurii nu este însă suficient de dezvoltat, în condiţiile în care întreprinderile implicate sunt adesea de foarte mică dimensiune şi au (...)

Mai mult >

Masura 7

Masura 7

Inovaţia joacă un rol foarte important în dezvoltarea economiei din mediul rural, putând implica fie transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte fie modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele persistente. Introducerea unor metode şi tehnologii inovative în economia locală din microregiunea Ceahlău este (...)

Mai mult >