PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Apel de selectie 5 M2/6B

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” anunță deschiderea la data de 13 mai 2024 a sesiunii de depunere de proiecte nr. 5 pentru măsura M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău

Data publicării documentelor: 23.04.2024

Varianta simplificată apel 5 M2/6B .pdf

Varianta detaliată apel 5 M2/6B.pdf

Proiectele se vor depune în perioada 13 mai-13 iunie 2024 la sediul GAL Ceahlău, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00- 14:00.

Documentele de accesare sunt disponibile în secțiunea Strategia de Dezvoltare Locală → Măsuri → M2/6B.